rekisteriseloste

Fabulous Finland > Vilja Vuolle > rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 27.5.2016.

Rekisterinpitäjä

Fabulous Finland Oy

Y-tunnus 2727120-6

Yliopistonkatu 42

40100 Jyväskylä

Yhteyshenkilö

Vilja Vuolle, Hallituksen puheenjohtaja, Fabulous Finland Oy

vilja(@)ripsibar.fi

Rekisterin nimi

Viljavuolle.fi -blogin uutiskirjeen tilaajat -rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

  • Tiedotus blogin uusista postauksista ja muista kuulumisista
  • Markkinointi eri muodoissaan
  • Markkina-, mielipide- ja muut tutkimukset

Fabulous Finland Oy:llä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaan, suoramarkkinointiin  ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin) henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten

  • nimi
  • sähköposti

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden itsestään antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Viljavuolle.fi -käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmistojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Päivitetty 17.10.2018